تصاویر بازدید کارشناسان دفتر فنی استانداری از پارک گردشگری بهارن شهر وحدتیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر وحدتیه : بازدید مهندس صفایی شهردار به همراه کارشناسان دفتر فنی استاداری از میزان پیشرفت پروژه احداث پارک گردشگری بهاران در شهر به روایت تصاویر :...ادامه

  1. برگزیده
  2. فرهنگی
  3. رسانه های مجازی
  4. مطبوعات ایران
  5. مطبوعات جهان
  6. رسانه ها