تصاویر نشست شهردار و اعضای محترم شورای با همشهریان خیابان سعدی شهر وحدتیه

گزارش تصویری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی : یکشنبه ظهر۲۱ تیرماه ۹۶ ، در ساختمان شهرداری مهندس صفایی شهردار و با حضور ، کشاورز، انصاری پور و دایتی اعضای شورای اسلامی شهر میزبان اهالی ساکنین...ادامه

  1. برگزیده
  2. فرهنگی
  3. رسانه های مجازی
  4. مطبوعات ایران
  5. مطبوعات جهان
  6. رسانه ها