تصاویر بازدید کارشناسان دفتر فنی استانداری از پارک گردشگری بهارن شهر وحدتیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر وحدتیه : بازدید مهندس صفایی شهردار به همراه کارشناسان دفتر فنی استاداری از میزان پیشرفت پروژه احداث پارک گردشگری بهاران در شهر به روایت تصاویر :...ادامه