بازدید میدانی جناب آقای مهندس امینی ( معاون محترم وزیر راه و شهرسازی کشور ) از سه راهی وحدتیه

گزارش تصویری روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وحدتیه : بازدید میدانی جناب آقای مهندس امینی ( معاون محترم وزیر راه و شهرسازی کشور ) و آقای حاج محمد باقر سعادت ( نماینده پر تلاش شهرستان دشتستان...ادامه