جلسه بررسی متصدی گری شهردای وحدتیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر وحدتیه : سومین جلسه رسمی و عادی شورای اسلامی شهر وحدتیه با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی در محل دفتر شورای اسلامی برگزار گردید . طی نشستی در مورخ...ادامه