پیرو پیگیری های اعضای شورای اسلامی با مسئولان در خصوص قبوض برق خانگی و تجاری شهر وحدتیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وحدتیه : پیرو پیگیری های بعمل آمده از طرف کلیه اعضای شورای اسلامی شهر وحدتیه با مسئولان محترم سیاسی و اجرائی و امنیتی در خصوص مبالغ بالای قبوض برق...ادامه