اجرای طرح ساماندهی و نصب سرعت کاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وحدتیه : اجرای طرح ساماندهی ونصب سرعت کاه ،علائم وتابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر وحدتیه به روایت تصاویر...ادامه