پیگیری و رفع مشکلات همشهریان در شهر وحدتیه

به گزارش ورابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وحدتیه : بازدید میدانی جناب آقای زال سرپرست شهرداری با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص   پیگیری و رفع مشکلات همشهریان در شهر وحدتیه به...ادامه